OSŁONY NARZĘDZI I DETALI

Osłony narzędzi i detali 

 -Osłony zabezpieczające przed uszkodzeniem detalu w trakcie produkcji,

-Silikonowe osłony lakiernicze zabezpieczające element (bądź jego fragment) przed naniesieniem powłoki lakierniczej,

-Zabezpieczenie stanowiska produkcyjnego i narzędzi w nakładki ochronne,

osłony ochronne na detale

   

    W procesach montażowych i produkcyjnych częstym zjawiskiem jest uszkodzenie kosztownych detali, części maszyn lub narzędzi. Szczególnie narażone są elementy posiadające płaszczyzny szlifowane podatne na zarysowania. Wielokrotnie nawet najmniejsza skaza wyrobu taka jak wgniecenie, zarysowanie czy otarcie dyskwalifikują produkt ze względów estetycznych lub bezpieczeństwa. Również niektóre specjalistyczne procesy takie jak malowanie, spawanie, obróbka chemiczna czy termiczna mogą mieć niekorzystny wpływ na końcową jakość części wyrobu. Niejednokrotnie odpowiednie zabezpieczenie detalu jest wręcz koniecznością.

     Rozwiązaniem jest zastosowanie osłon/nakładek technologicznych jedno lub wielorazowych, które odpowiednio zabezpieczając detal, wyeliminują lub znacząco zmniejszą prawdopodobieństwo jego uszkodzenia.

Zadanie to może być utrudnione jeśli:

 • Detal, który chcemy osłonić ma skomplikowany kształt;
 • Środowisko pracy jest wymagające (wysoka temperatura, żrące opary chemiczne etc.);
 • Wymagana jest wysoka udarność (uderzenia, drgania);
 • Istnieje potrzeba błyskawicznego montażu/demontażu zabezpieczenia;

Jednocześnie, aby stosowanie takiego rozwiązania miało uzasadnienie ekonomiczne, koszt osłony powinien być wielokrotnie niższy niż detalu osłanianego.

 

Etapy procesu realizacji osłon 

 

 

 

 

  • Określenie zastosowania osłony, obserwacja procesu produkcyjnego oraz pomiary detalu, który ma być zabezpieczany. 

 

  • Wykonanie komputerowego modelu 3D detalu,
  • Projekt osłony z uwzględnieniem kosztów,
  • Przedstawienie oferty klientowi
  • Wybór technologii produkcji zależnie od czynników takich jak:
   celowość zastosowania osłon, kształt detalu, wymagany materiał z którego powstanie osłona, ilości sztuk, specjalne wymagania (temperatura, elastyczność, odporność na kwasy),
 • Wykonanie gotowej osłony (oraz jej ewentualny montaż) lub przygotowanie formy odlewniczej przy pomocy technologii druku 3D.
 • Odlewanie elastycznych (silikony) lub sztywnych (żywice) skorup, jedno lub wieloelementowych.

Nasze realizacje

 

 

Dwuczęściowe osłony na nakrętki rurowe

Dwuczęściowe osłony z podwójnym zamknięciem magnetycznym mające na celu zabezpieczenie przed uszkodzeniem w procesie montażu. 

 • Technologia wykonania: Druk 3D
 • Ilość: 60 sztuk
Posted in Uncategorized.