KONSTRUKCJE SPAWANE I INDYWIDUALNE WÓZKI TRANSPORTOWE


Wykonywanie konstrukcji / elementów spawanych 

 

 

 

 

 

Usługi które oferujemy to: 

- spawanie TIG 
- spawanie MIG/MAG
- cięcie piłą taśmową
- obróbka stali po spawaniu
- cięcie stali laserem
- gięcie stali
- cynkowanie stali
- malowanie proszkowe


Wykonywanie spersonalizowanych wózków transportu wewnątrzzakładowego

 

 

 

 

 

     Transport wewnątrzzakładowy, szczególnie w dużych halach produkcyjnych, jest częstym problemem decydującym o wydajności całego systemu. Niejednokrotnie zła organizacja komunikacji między stanowiskami pracy powoduje tzw. „wąskie gardło” ograniczając moce przerobowe całego zakładu przez co potencjał maszyn i pracowników nie jest w pełni wykorzystywany. Generuje to wymierne straty dla przedsiębiorstwa a także bywa hamulcem rozwoju firmy.

 

     W celu poprawy organizacji i zwiększenia wydajności produkcyjnych niejednokrotnie projektowaliśmy i produkowaliśmy spersonalizowane wózki transportowe dla przemysłu. Wyznacznikiem naszej skuteczności od zawsze było dla nas zadowolenie klienta i spełnienie jego potrzeb dlatego też każde wdrażane rozwiązanie poprzedzone jest konsultacjami z pracownikami obsługującymi projektowany sprzęt. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z niektórymi naszymi realizacjami.

Nasze realizacje