INDYWIDUALNE WÓZKI TRANSPORTOWE

 -Zwiększenie wydajności systemu transportu wewnątrzzakładowego,

-Pełna ochrona przewożonych detali,

-Ergonomiczne usytuowanie transportowanych elementów, 

-Łatwość i szybkość mocowania,

-Spersonalizowane uchwyty magnetyczne,  

 

     

Transport wewnątrzzakładowy, szczególnie w dużych halach produkcyjnych, jest częstym problemem decydującym o wydajności całego systemu. Niejednokrotnie zła organizacja komunikacji między stanowiskami pracy powoduje tzw. „wąskie gardło” ograniczając moce przerobowe całego zakładu przez co potencjał maszyn i pracowników nie jest w pełni wykorzystywany. Generuje to wymierne straty dla przedsiębiorstwa a także bywa hamulcem rozwoju firmy.

W celu poprawy organizacji i zwiększenia wydajności produkcyjnych niejednokrotnie projektowaliśmy i produkowaliśmy spersonalizowane wózki transportowe dla przemysłu. Wyznacznikiem naszej skuteczności od zawsze było dla nas zadowolenie klienta i spełnienie jego potrzeb dlatego też każde wdrażane rozwiązanie poprzedzone jest konsultacjami z pracownikami obsługującymi projektowany sprzęt.

 


 

          Na potrzeby wewnątrzzakładowego transportu złożeń rurowych oraz niezbędnych do ich wykonania detali wykonano wózki transportowe umożliwiające usystematyzowany i zorganizowany przewóz niezbędnych elementów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami obróbczymi i procesami technologicznymi.

    Wózki wykonane zostały na bazie stalowej, malowanej proszkowo ramy z profili zamkniętych oraz stalowej płyty perforowanej ułatwiającej ewentualne modyfikacje. Gabaryty konstrukcji dostosowane zostały do możliwości transportowych hali i pomieszczeń roboczych (szerokość tras, wysokości otworów drzwiowych etc.). Zastosowano cztery koła jezdne, dwa skrętne wyposażone w hamulec nożny oraz dwa sztywne. Trudnością projektu było zapewnienie pewnego i stabilnego a równocześnie intuicyjnego dla operatorów rozmieszczenia skomplikowanych elementów złożeń rurowych oraz o dużych gabarytach (największe detale – ponad 1,5m długości) w jak największej ilości.

     Wykonano spersonalizowane uchwyty magnetyczne (w technologii druku 3D) umożliwiające szybkie i bezpieczne mocowanie poszczególnych elementów. Wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z transportowanymi detalami zostały ogumowane lub zabezpieczone miękkimi tworzywami sztucznymi w celu zabezpieczenia ich przed zniszczeniem (zarysowaniem, stłuczeniem etc.). Dolny blat transportowy wyposażony został w frezowane mocowania wykonane z grubego i solidnego Polietylenu. W odpowiednich miejscach rozmieszczone zostały laminowane instrukcje-piktogramy ułatwiające użytkowanie.

     Wdrożone u klienta wózki transportowe spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem tak ze strony pracowników jak i kadry kierowniczej. Znacząco usprawniły organizację produkcji omawianych detali zwiększając tempo pracy przy równoczesnym zmniejszeniu strat wynikających z uszkodzeń i pomyłek operatorów.

Galeria

 

Posted in Uncategorized.