Lean Manufacturing

Analiza operacji
nie
przynoszących wartości dodanej


Przedstawienie propozycji zmian, możliwości wykonania usprawnień oraz wdrożenia metod
Lean Manufacturing

Wdrażanie metod:


 

-Kaizen.

-5S,

-Just In Time,

-Kanban,

-7 Muda,

-Poka-yoke,

-TPM,

Wykonywanie usprawnień produkcyjnych


-Przygotowanie modeli komputerowych usprawnień

oraz ich materializacja z tworzyw sztucznych za pomocą druku 3D,

wykonywanie elementów z plexi oraz metalu,

-Podpisywanie narzędzi, elementów stanowisk produkcyjnych poprzez grawerowanie i wypalanie,

-Tworzenie kart pracy, etykiet,

-Wykonywanie tablic cieni 5S

(z pianki, naklejane, tablice cieni 3DeM- połączenie klasycznych tablic cieni z drukiem 3D),

fabryka